p e a c e

p e a c e

l o v e

l o v e

c o m p a s s i o n

c o m p a s s i o n

g e n t l e n e s s

g e n t l e n e s s